O nás

OKIN FACILITY je špecialista v poskytovaní integrovaného facility manažmentu, v rámci ktorého zabezpečuje technické služby (hard services), ako sú správa a údržba budov, havarijná služba či energetický manažment, revízie vyhradených technických zariadení, podporné a administratívne služby (soft services) – bezpečnostné služby , recepcia, helpdesk, upratovanie a pod. OKIN FACILITY nepretržite inovuje svoje služby a svojim klientom ponúka unikátne know-how, ktoré okrem iného čerpá aj z členstva v medzinárodnej aliancii European Customer Synergy. V súčasnosti spravuje 9 tisíc objektov s viac ako 6 miliónmi m2 podlahovej plochy. Medzi jej klientov patria napríklad skupina ČEZ, AHOLD, Komerční banka a mnoho ďalších.

História spoločnosti

1993-1999: O.K. IN, a. s.
V roku 1993 bola založená spoločnosť O.K. IN, a. s., ktorá vznikla ako spoločný podnik nemeckej firmy Heinrich Nickel GmbH a českej KONSTRUKTIVY. Od začiatku sa zaoberala technickou správou, hlavne komerčných nehnuteľností. V roku 1996 získal nemecký akcionár zostávajúci podiel v spoločnosti a O.K. IN, a. s. sa stala súčasťou nadnárodnej stavebnej skupiny VINCI.

1999-2002: O.K.IN., s. r. o.
V polovici roku 1999 sa zmenila právna forma z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. V tomto období spoločnosť spolu s rozvojom facility managementu v Českej republike upevňovala svoje postavenie na trhu.

2002-2005: OKIN FACILITY CZ, s. r. o.
V decembri roku 2002 bol menovaný novým generálnym riaditeľom Mgr. Michal Jelínek, ktorý dal spoločnosti nový smer. Okrem vybudovania novej štruktúry spoločnosti, vrátane výmeny manažmentu, nasmeroval firmu k poskytovaniu komplexných služieb facility managementu a k dôslednému využitiu know-how v rámci skupiny VINCI. V polovici roku 2003 dostala spoločnosť nový názov – OKIN FACILITY CZ, s. r. o. Rok 2003 tiež znamenal vstup na slovenský trh formou novej organizačnej zložky.
V roku 2004 firma diverzifikovala portfólio svojich služieb a začala poskytovať služby v oblasti business process outsourcing. Spoločne s prvou zákazkou tak vznikla divízia OKIN OUTSOURCING, ktorej zákazníkom sa stal jeden z najväčších svetových telekomunikačných operátorov a poskytovateľov internetového pripojenia.

2006: Zmena majiteľa OKIN FACILITY CZ, s. r. o.
Rok 2006 so sebou priniesol významnú zmenu, a to nového vlastníka. Stavebná skupina VINCI sa rozhodla odpredať všetky svoje dcérske spoločnosti v Európe, ktoré sa nezaoberajú stavebnou činnosťou.
Odkúpenie firmy bolo ponúknuté súčasnému manažmentu a OKIN FACILITY sa stáva rýdzo českou spoločnosťou.

2007: OKIN GROUP, a. s. – Partner pre podniky v strednej a východnej Európe
Manažment spoločnosti sa rozhoduje expandovať so službami facility managementu na trhy východnej Európy. Preto sa začína pripravovať na prechod k holdingovému usporiadaniu a v polovici roku 2007 zakladá spoločnosť OKIN GROUP, a. s., ktorá zlučuje všetky divízie a dcérske spoločnosti. Zároveň je zrušená OKIN FACILITY CZ, s. r. o. Na Slovensku poskytujú služby jednotlivé produktové divízie spoločnosti, v zahraničí sú zakladané dcérske spoločnosti alebo spoločné podniky pod značkou OKIN FACILITY.

Prvou zahraničnou dcérskou spoločnosťou sa v polovici roku 2007 stáva OKIN FACILITY UA na Ukrajine.

2008 – do súčasnosti: Ďalší rozvoj v regióne CEE
Rok 2008 priniesol založenie dcérskych spoločností OKIN FACILITY RU v Rusku a OKIN FACILITY BG v Bulharsku. Ďalším obdobím dynamických udalostí v skupine OKIN bol rok 2011, kedy popri odchode z ruského trhu spoločnosť zaznamenáva založenie dcérskych spoločností v Rumunsku a Poľsku.

V roku 2013 pokračoval rozvoj OKIN FACILITY založením dcérskej spoločnosti v Srbsku.

Politika integrovaného systému riadenia je k stiahnutiu tu.

Certifikáty spoločnosti:

OHSAS_18001_EN ISO_14001_EN

Novinky

 • OKIN Group, a.s., popredný dodávateľ efektívnych riešení na mieru pre podniky po celom svete, dostal ocenenie v súťaži „Českých 100 najlepších“. Na akcii, ktorá si kladie za cieľ nájsť a oceniť najúspešnejšie české spoločnosti, dosiahol…

 • DRIVE! – Inovatívny prevádzkový systém OKIN FACILITY – sa dostal na stránky medzinárodného periodika Tomorrow ‘s Facilities Manažment. Viac sa dozviete v samotnom článku.

Všetky novinky

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
 • Kde nás nájdete?
 • Sídlo a fakturačná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  Cukrova 14
  811 08 Bratislava

  Kontaktná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  BBC 3, Prievozská 6
  811 09 Bratislava

AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a upratovacie služby pre región PRAHA a región JUH
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčným právom
 • Správa viac ako 150 pobočiek
 • Komerční banka, a.s. vypísala výberové konanie na nového dodávateľa služieb facility managementu a upratovacích služieb z dôvodu uplynutia doby predchádzajúceho zmluvného obdobia.
 • Je tu niekoľko hlavných dôvodov pre úspech spoločnosti OKIN vo výberovom konaní:
 • Dobré podmienky pri poskytovaní služieb
 • Ponúka skutočne inovatívneho riešenia v porovnaní s ostatnými účastníkmi.
 • Dlhodobý vzťah na všetkých úrovniach
 • Schopnosť OKIN ponúkať špeciálne riešenia na mieru spĺňa očakávanie klienta týkajúce sa organizačnej štruktúry, riadenia služby, atď.

Služby facility managementu

 • Služby pre zabezpečenie komplexnej správy: technická správa budov, správa revízií, odborných prehliadok a technickej dokumentácie, správa Pasportov budov, zabezpečenie opráv a úprav, havarijná služba, PO a BOZP, administratívne činnosti podporujúce bankový prevádzku atď.

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Dodávky a doplňovanie hygienických prostriedkov
Mondelez (BG)
 • Dva výrobné závody – káva a čokoláda
 • 800 zamestnancov
 • 30.000 metrov štvorcových
 • Spolupráca s OKIN FACILITY od februári 2010
 • Malá zmluva pre upratovacie služby vo výrobni kávy byla časom rozšírená a v súčasnej dobe máme IFM zmluvu, ktorá vyprší v roku 2017
 • Hodnotenie kvality je zaistené SLA & KPI
 • Mondelez mal niekoľko dodávateľov pre rôzne FM služieb (cca 30) + osoby samostatne zárobkovo činné
 • Príliš mnoho ľudských zdrojov bolo pridelených na správu všetkých súvisiacich FM služieb
 • Postupné začlenenie nových služieb (s finančným prínosom pre klienta);
 • Na základe IFM riešenie Mondelez znížil počet zodpovedných osôb na svojej strane;
 • OKIN predstavil IFM možnosti v Mondelez továrňach v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zariadení
 • Bezpečnostné služby
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Odpadový manažment
 • Bielizňové služby
 • Zabezpečovanie služby- od augusta 2015
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Interná pošta – od augusta 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerčné objekty
 • 6 objektov Stop Shop
 • 31 942 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy
 • 55 605 metrov štvorcových parkovisko a zelene
 • OKIN FACILITY začal 1.1.2013
 • Zmluva na 3 roky s možnosťou predĺžiť
 • Hodnotenie kvality je zabezpečovaná SLA
 • Žiadne požiadavky pre inventúrne systém
 • Žiadny systém pre záznamové zariadenie u jednotlivých objektov
 • OKIN predstavil IFM rozsah
 • Úspešne poradenstvo pri ošetrení zelene
 • OKIN predstavil PSI, Helpdesk
 • Rozšírenie počtu objektov po výberovom konaní
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Technická správa budov a zariadení
 • Energetický management, diaľkové monitoring spotreby
 • Odpadové hospodárstvo, environmentálne služby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Bezpečnostné služby vrátane vzdialeného riadenia dispečerom
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finančná inštitúcia (PL)
 • Celosvetovo vedúca spoločnosť v bankovom segmente
 • Medzinárodná zmluva cez ECS a CBRE
 • Obsiahly upratovanie, denná služba, starostlivosť o zeleň
 • 4 kancelárie vo Vroclavi a 1 vo Varšave
 • Cez 2000 zamestnancov
 • 35.000 metrov štvorcových
 • OKIN FACILITY začal od 1. januára 2015
 • 55 zamestnancov OKIN
 • Klient si nebol vedomý existujúcich prestupov luxusnejších FM spoločností
 • Každá z 5 kancelárií riadená samostatne bez interakcie & synergia
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služieb
 • Miestny poskytovateľ služieb s nedostatočným čistiacim procesom
 • Nesprávne pracovné zmluvy vyhýbajúci sa zákonným zrážkam
 • Nedostatok projektového vedenia
 • Prezentácia riešenia uplatňujú normy Okin zlúčené s požadovanými postupmi
 • Nepretržitá analýza
 • Konštrukcia projektovej organizačnej štruktúry a komunikačný model umožňuje správne postupy riadenia
 • Prechod projektu a aplikácie procesov
 • Dôkladné riešení každej aktivity
 • Komplexná správa všetkých miest
 • Zníženie celkového počtu FTE umožňujúce nám zvyšovaní platov pracovníkov v upratovaní
 • Motivácie a zvýšenie produktivity vo všetkých oblastiach služieb::
  • Upratovanie kancelárií
  • denná služba
  • Čistenie okien a hĺbkové čistenie
  • Odpadový manažment (bežné aj dôverné materiály)
  • Správa zelene
  • Ďalší technická údržba