Energetické služby

Energetické služby

Motto: Energie sú drahé a my svojim klientom vieme ušetriť vysoké sumy.

Prínosy:
Výrazne znížime spotrebu a platby za energie.
Aktívne hľadáme úspory v prevádzke.
Vďaka preventívnemu meraniu a diaľkovému monitoringu vylúčime neplánované odstávky.

Aktívny energetický manažment

 • Proces riadenia energetických potrieb klienta v oblasti výroby, distribúcie a spotrieb energií.
 • Trvalé sledovanie, vyhodnocovanie a riadenie prevádzky.
 • Hlavným cieľom je zabezpečenie hospodárnej, spoľahlivej a environmentálne ohľaduplnej prevádzky pri pokrytí všetkých energetických potrieb klienta.

Optimalizácia zmluvných vzťahov s dodávateľmi energií

 • Výber vhodného dodávateľa energie a dohodnutie podmienok dodávky.
 • Kontrola nameraných hodnôt a porovnanie s dojednanými hodnotami.
 • Predikcia maxím, optimalizácia dokupovaných mesačných kapacít.
 • Mesačné/ročné zjednanie dokúpenia rezervovaných kapacít.
 • Minimalizácia sankcií a penalizácií spojených s nákupom energií.

Diaľkový monitoring technológií

 • On-line dáta poskytujú možnosť kratšej reakčnej doby na zistenie neštandardných stavov.
 • Zber dát zo všetkých dátových bodov – okamžité odbery el. energie, sledovanie účinkov, poruchové stavy, a pod.
 • Monitoring výroby – napr. hodinová, zmenové vyhodnotenie energetického hospodárstva podniku.
 • Historické a reálne trendy – operatívne grafické zobrazenie snímaných údajov.

Termografické meranie

 • Preventívne meranie umožňuje zamerať sa na vopred vytipované miesta, cielený zásah je vo výsledku lacnejší.
 • Pri zistení vážnej poruchy je reakcia okamžitá bez rizika havárie.
 • Meranie rozvodu elektriny, potrubných trás, strojov, stavieb.

Analýzy elektrických sietí (VN, NN)

 • Meranie a prevencia je jedna z ciest k úsporám.
 • Zvyšovanie spoľahlivosti elektrických zariadení.
 • Predchádzanie haváriám.

Technické posudky, štúdie, koncepčné návrhy

 • Odborné posúdenie technického stavu zariadení v rozsahu určenom zákazníkom, vedúce k energetickým úsporám alebo k zvýšeniu spoľahlivosti.
 • Obsahuje popis návrhu zmien, potrebné investície, úsporu a návratnosť investície.

Energetické projekty so zaručenou úsporou

 • Garantujeme klientovi úsporu energií.
 • Projekty rekonštrukcie osvetlenia, meranie a regulácia, vykurovanie, rekuperácia energie, kogenerácia, a pod.
 • Vďaka trvalému monitoringu, navrhujeme neustálu optimalizáciu prevádzky.

Energetické audity (A), preukazy budov (PENB)

 • Povinnosť spracovať EA a PENB je daná zákonom.
 • EA a PENB sú zdrojom veľmi hodnotných informácií a môžu byť vhodným východiskom pre realizáciu energeticky úsporných projektov.
 • CSN EN ISO 50001 – systém manažmentu hospodárenia s energiou.

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
 • Kde nás nájdete?
 • Sídlo a fakturačná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  Cukrova 14
  811 08 Bratislava

  Kontaktná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  BBC 3, Prievozská 6
  811 09 Bratislava

AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a upratovacie služby pre región PRAHA a región JUH
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčným právom
 • Správa viac ako 150 pobočiek
 • Komerční banka, a.s. vypísala výberové konanie na nového dodávateľa služieb facility managementu a upratovacích služieb z dôvodu uplynutia doby predchádzajúceho zmluvného obdobia.
 • Je tu niekoľko hlavných dôvodov pre úspech spoločnosti OKIN vo výberovom konaní:
 • Dobré podmienky pri poskytovaní služieb
 • Ponúka skutočne inovatívneho riešenia v porovnaní s ostatnými účastníkmi.
 • Dlhodobý vzťah na všetkých úrovniach
 • Schopnosť OKIN ponúkať špeciálne riešenia na mieru spĺňa očakávanie klienta týkajúce sa organizačnej štruktúry, riadenia služby, atď.

Služby facility managementu

 • Služby pre zabezpečenie komplexnej správy: technická správa budov, správa revízií, odborných prehliadok a technickej dokumentácie, správa Pasportov budov, zabezpečenie opráv a úprav, havarijná služba, PO a BOZP, administratívne činnosti podporujúce bankový prevádzku atď.

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Dodávky a doplňovanie hygienických prostriedkov
Mondelez (BG)
 • Dva výrobné závody – káva a čokoláda
 • 800 zamestnancov
 • 30.000 metrov štvorcových
 • Spolupráca s OKIN FACILITY od februári 2010
 • Malá zmluva pre upratovacie služby vo výrobni kávy byla časom rozšírená a v súčasnej dobe máme IFM zmluvu, ktorá vyprší v roku 2017
 • Hodnotenie kvality je zaistené SLA & KPI
 • Mondelez mal niekoľko dodávateľov pre rôzne FM služieb (cca 30) + osoby samostatne zárobkovo činné
 • Príliš mnoho ľudských zdrojov bolo pridelených na správu všetkých súvisiacich FM služieb
 • Postupné začlenenie nových služieb (s finančným prínosom pre klienta);
 • Na základe IFM riešenie Mondelez znížil počet zodpovedných osôb na svojej strane;
 • OKIN predstavil IFM možnosti v Mondelez továrňach v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zariadení
 • Bezpečnostné služby
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Odpadový manažment
 • Bielizňové služby
 • Zabezpečovanie služby- od augusta 2015
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Interná pošta – od augusta 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerčné objekty
 • 6 objektov Stop Shop
 • 31 942 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy
 • 55 605 metrov štvorcových parkovisko a zelene
 • OKIN FACILITY začal 1.1.2013
 • Zmluva na 3 roky s možnosťou predĺžiť
 • Hodnotenie kvality je zabezpečovaná SLA
 • Žiadne požiadavky pre inventúrne systém
 • Žiadny systém pre záznamové zariadenie u jednotlivých objektov
 • OKIN predstavil IFM rozsah
 • Úspešne poradenstvo pri ošetrení zelene
 • OKIN predstavil PSI, Helpdesk
 • Rozšírenie počtu objektov po výberovom konaní
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Technická správa budov a zariadení
 • Energetický management, diaľkové monitoring spotreby
 • Odpadové hospodárstvo, environmentálne služby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Bezpečnostné služby vrátane vzdialeného riadenia dispečerom
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finančná inštitúcia (PL)
 • Celosvetovo vedúca spoločnosť v bankovom segmente
 • Medzinárodná zmluva cez ECS a CBRE
 • Obsiahly upratovanie, denná služba, starostlivosť o zeleň
 • 4 kancelárie vo Vroclavi a 1 vo Varšave
 • Cez 2000 zamestnancov
 • 35.000 metrov štvorcových
 • OKIN FACILITY začal od 1. januára 2015
 • 55 zamestnancov OKIN
 • Klient si nebol vedomý existujúcich prestupov luxusnejších FM spoločností
 • Každá z 5 kancelárií riadená samostatne bez interakcie & synergia
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služieb
 • Miestny poskytovateľ služieb s nedostatočným čistiacim procesom
 • Nesprávne pracovné zmluvy vyhýbajúci sa zákonným zrážkam
 • Nedostatok projektového vedenia
 • Prezentácia riešenia uplatňujú normy Okin zlúčené s požadovanými postupmi
 • Nepretržitá analýza
 • Konštrukcia projektovej organizačnej štruktúry a komunikačný model umožňuje správne postupy riadenia
 • Prechod projektu a aplikácie procesov
 • Dôkladné riešení každej aktivity
 • Komplexná správa všetkých miest
 • Zníženie celkového počtu FTE umožňujúce nám zvyšovaní platov pracovníkov v upratovaní
 • Motivácie a zvýšenie produktivity vo všetkých oblastiach služieb::
  • Upratovanie kancelárií
  • denná služba
  • Čistenie okien a hĺbkové čistenie
  • Odpadový manažment (bežné aj dôverné materiály)
  • Správa zelene
  • Ďalší technická údržba