Upratovacie služby

Úklidové služby

Motto: Našim klientom vytvárame čisté a príjemné prostredie, v ktorom je radosť pracovať.

Prínosy:
Nami upratané priestory voňajú, zákazník má dokonalý servis.
Centrálnym nákupom znižujeme náklady na chémiu, hygienický materiál atď.
Upratovanie vieme poskytovať aj v 100% ekologickej variante.

Vnútorné upratovanie

 • upratovacie práce podľa parametra jednotlivých priestorov (mokré čistenie, suché stieranie prachu a pavučín, vysávanie, dezinfekcia)
 • dodávky a doplnenie hygienického materiálu (toaletné papiere, mydlá, uteráky, vôňa do rozprašovača, dezinfekčné tablety)
 • denný servis
 • špeciálne čistenie – neštandardné povrchy (anti-elektrostatické povrchy, silné znečistenie)
 • špeciálne čistenie – potravinárske prevádzky

vonkajšie upratovanie

 • zimná údržba vonkajších plôch (odstraňovanie snehu a mrazov, solenie a inertný posyp pochôdznych plôch, odvoz snehu, snehová pohotovosť)
 • upratovanie pochôdznych komunikácií (zametanie, zber odpadkov, odstránenie opadaného lístia)
 • čistenie striech, fasád a presklených častí budov (vrátane výškových prác)
 • odstraňovanie grafitov a žuvačiek

Údržba zelene

 • bežná starostlivosť o zeleň (kosenie trávy vrátane odvozu, údržba okrasných kríkov, stromov, údržba kvetinových záhonov)
 • profesionálne poradenstvo v oblasti výsadby a údržby zelene (Renovácia starých i modelácia nových okrasných záhrad a zelených
  plôch vrátane inštalácie doplnkov)
 • starostlivosť o izbové kvetiny (údržba, polievanie, hnojenie, výsadba, vrátane profesionálnych návrhov na obnovenie zelene vo vnútorných priestoroch)
 • dodávky kvetín (živých – rezaných aj suchých – viazaných)

Kávový servis a garancia trvalo uprataných priestorov

 • obsluha konferenčných miestností pri rokovaniach
 • priebežné upratovanie nečistôt v zasadacích miestnostiach a okolí
 • upratovanie a zber riadov z konferenčných miestností po ukončení porád a stretnutí
 • pravidelné upratovanie kuchyniek a odpočinkových miestností
 • zber a umývanie riadu

Technologické upratovanie

 • obsluha konferenčných miestností pri rokovaniach
 • suché čistenie
 • čistenie suchým ľadom
 • čistenie tlakovou parou „suchá para“
 • čistenie tlakovou vodou aj tlakovým vzduchom
 • odsávanie špeciálnym priemyselným vysávačom
 • chemické čistenie vysoko účinnými biologicky odbúrateľnými prípravkami
 • čistenie vnútorných častí strojných zariadení a technologických rozvodov (vzduchotechnika, klimatizácia)
 • čistenie prevádzky s výskytom nebezpečných látok

Program GREEN

 • ekologicky šetrné upratovacie prostriedky s príslušnými atestami a certifikátmi
 • presné dávkovanie použitých prostriedkov podľa odporúčania
 • triedenie odpadu
 • prenájom odpadových nádob na triedenie odpadu
 • použitie 100% recyklovaného spotrebného hygienického materiálu

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
 • Kde nás nájdete?
 • Sídlo a fakturačná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  Cukrova 14
  811 08 Bratislava

  Kontaktná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  BBC 3, Prievozská 6
  811 09 Bratislava

AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a upratovacie služby pre región PRAHA a región JUH
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčným právom
 • Správa viac ako 150 pobočiek
 • Komerční banka, a.s. vypísala výberové konanie na nového dodávateľa služieb facility managementu a upratovacích služieb z dôvodu uplynutia doby predchádzajúceho zmluvného obdobia.
 • Je tu niekoľko hlavných dôvodov pre úspech spoločnosti OKIN vo výberovom konaní:
 • Dobré podmienky pri poskytovaní služieb
 • Ponúka skutočne inovatívneho riešenia v porovnaní s ostatnými účastníkmi.
 • Dlhodobý vzťah na všetkých úrovniach
 • Schopnosť OKIN ponúkať špeciálne riešenia na mieru spĺňa očakávanie klienta týkajúce sa organizačnej štruktúry, riadenia služby, atď.

Služby facility managementu

 • Služby pre zabezpečenie komplexnej správy: technická správa budov, správa revízií, odborných prehliadok a technickej dokumentácie, správa Pasportov budov, zabezpečenie opráv a úprav, havarijná služba, PO a BOZP, administratívne činnosti podporujúce bankový prevádzku atď.

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Dodávky a doplňovanie hygienických prostriedkov
Mondelez (BG)
 • Dva výrobné závody – káva a čokoláda
 • 800 zamestnancov
 • 30.000 metrov štvorcových
 • Spolupráca s OKIN FACILITY od februári 2010
 • Malá zmluva pre upratovacie služby vo výrobni kávy byla časom rozšírená a v súčasnej dobe máme IFM zmluvu, ktorá vyprší v roku 2017
 • Hodnotenie kvality je zaistené SLA & KPI
 • Mondelez mal niekoľko dodávateľov pre rôzne FM služieb (cca 30) + osoby samostatne zárobkovo činné
 • Príliš mnoho ľudských zdrojov bolo pridelených na správu všetkých súvisiacich FM služieb
 • Postupné začlenenie nových služieb (s finančným prínosom pre klienta);
 • Na základe IFM riešenie Mondelez znížil počet zodpovedných osôb na svojej strane;
 • OKIN predstavil IFM možnosti v Mondelez továrňach v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zariadení
 • Bezpečnostné služby
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Odpadový manažment
 • Bielizňové služby
 • Zabezpečovanie služby- od augusta 2015
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Interná pošta – od augusta 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerčné objekty
 • 6 objektov Stop Shop
 • 31 942 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy
 • 55 605 metrov štvorcových parkovisko a zelene
 • OKIN FACILITY začal 1.1.2013
 • Zmluva na 3 roky s možnosťou predĺžiť
 • Hodnotenie kvality je zabezpečovaná SLA
 • Žiadne požiadavky pre inventúrne systém
 • Žiadny systém pre záznamové zariadenie u jednotlivých objektov
 • OKIN predstavil IFM rozsah
 • Úspešne poradenstvo pri ošetrení zelene
 • OKIN predstavil PSI, Helpdesk
 • Rozšírenie počtu objektov po výberovom konaní
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Technická správa budov a zariadení
 • Energetický management, diaľkové monitoring spotreby
 • Odpadové hospodárstvo, environmentálne služby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Bezpečnostné služby vrátane vzdialeného riadenia dispečerom
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finančná inštitúcia (PL)
 • Celosvetovo vedúca spoločnosť v bankovom segmente
 • Medzinárodná zmluva cez ECS a CBRE
 • Obsiahly upratovanie, denná služba, starostlivosť o zeleň
 • 4 kancelárie vo Vroclavi a 1 vo Varšave
 • Cez 2000 zamestnancov
 • 35.000 metrov štvorcových
 • OKIN FACILITY začal od 1. januára 2015
 • 55 zamestnancov OKIN
 • Klient si nebol vedomý existujúcich prestupov luxusnejších FM spoločností
 • Každá z 5 kancelárií riadená samostatne bez interakcie & synergia
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služieb
 • Miestny poskytovateľ služieb s nedostatočným čistiacim procesom
 • Nesprávne pracovné zmluvy vyhýbajúci sa zákonným zrážkam
 • Nedostatok projektového vedenia
 • Prezentácia riešenia uplatňujú normy Okin zlúčené s požadovanými postupmi
 • Nepretržitá analýza
 • Konštrukcia projektovej organizačnej štruktúry a komunikačný model umožňuje správne postupy riadenia
 • Prechod projektu a aplikácie procesov
 • Dôkladné riešení každej aktivity
 • Komplexná správa všetkých miest
 • Zníženie celkového počtu FTE umožňujúce nám zvyšovaní platov pracovníkov v upratovaní
 • Motivácie a zvýšenie produktivity vo všetkých oblastiach služieb::
  • Upratovanie kancelárií
  • denná služba
  • Čistenie okien a hĺbkové čistenie
  • Odpadový manažment (bežné aj dôverné materiály)
  • Správa zelene
  • Ďalší technická údržba