Výrobná údržba a služby

Výrobní údržba a služby

Motto: Ste si istí, že viete, akú farbu má vaša podlaha? My vám ju ukážeme. Neexistuje špina, ktorú by sme nedokázali vyčistiť.

Prínosy:
Špecializované služby i pracovníkov dodávame podľa potreby i v nepravidelných intervaloch.
Nemusíte zamestnávať špecialistov po celý rok.
Priebežne predkladáme návrhy inovácií a nových technologických postupov, ktoré by mohli nájsť uplatnenie vo vašej výrobe.

Technologické upratovanie

Vyrábate špecializované produkty? Potrebujete vyčistiť turbíny, valce, dopravné pásy, pojazdné plošiny, lisovacie formy a pod.? Dokonale, bezpečne a technologicky správne vyčistíme všetky neštandardné plochy a typy prostredia

 • technické podlažia výrobných areálov, vrátane jednotlivých komponentov výrobných liniek
 • strojovne a špecifické technologické zariadenia budovy i výrobné linky
 • vzduchotechniky
 • kompresorovne
 • kotolne
 • rozvody výrobných médií vo výrobných halách
 • výrobné linky pri odstávkach
 • dažďové zvody
 • fasády a plášte budovy
 • podstropné priestory
 • manipulačné zariadenia (koľajnice, posuvné systémy)
 • priestory kabeláží (odkrytie, vysatie prachu, zakrytie)
 • podhľady, vetráky, svietidlá, kryty, brány a plošiny
 • podlahové plochy vrátane chemickej likvidácie technologických škvŕn a uniknutých chemikálií
 • potrubia, turbíny, varne a ostatné zariadenia
 • nedostupné plochy z plošín, lán, horolezeckých úväzkov (podstropné technológie, obloženie stien, regálové plochy a pod.)

Našimi bežnými technologickými postupmi sú:

 • suché čistenie
 • čistenie suchým ľadom
 • čistenie tlakovou parou „suchá para“
 • čistenie tlakovou vodou i tlakovým vzduchom
 • odsávanie špeciálnymi priemyselnými vysávačmi
 • chemické čistenie vysoko účinnými biologicky odbúrateľnými prípravkami
 • čistenie vnútorných častí strojných zariadení a technologických rozvodov (Vzduchotechnika, klimatizácia)
 • čistenie prevádzky s výskytom nebezpečných látok
 • inštalácia kontrolných a vstupných otvorov

Paletové hospodárstvo

 • vedenie a evidencia zásoby paliet (paletové konta)
 • zabezpečovanie dostatočnej zásoby paliet k dispozícii
 • zabezpečovanie opráv EUR paliet
 • likvidácia neopraviteľných (nevratných) paliet
 • dodávky nových paliet

Údržba konvenčných strojov, CNC strojov a výrobných liniek

 • zabezpečenie údržby, prehliadok a kontrol všetkých strojov a zariadení
 • zabezpečenie náhradných dielov a materiálov pre tieto činnosti
 • spracovanie a aktualizácia harmonogramu preventívnych prehliadok
 • proaktívna diagnostika (sledovanie výkonu, vibračná analýza, analýza olejov a mazív)
 • termografia (porovnávacie analýzy komparatívnych prvkov)
 • udržiavanie technickej a prevádzkovej dokumentácie zariadení
 • zabezpečovanie technických a cenových ponúk a ich vyhodnocovanie pri realizácii rozsiahlejších opráv
 • sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na životný cyklus strojov a zariadení
 • sledovanie a vyhodnocovanie indikátora výkonnosti údržby a predkladanie návrhu na zlepšenie
 • spolupráca pri stanovení spôsobilosti stroja a spôsobilosti procesu v rámci systému QMS
 • spolupráca pri zmenách dispozícií výrobných zariadení.

Riadenie olejového hospodárstva

 • nákup mazív, olejov a rezných kvapalín (výber dodávateľa)
 • dodávky vrátane distribúcie ku strojom
 • likvidácia odpadu v súlade s legislatívou
 • tribotechnická diagnostika ako súčasť proaktívnej údržby (rozbory vzorky, zistenie stavu mazív a stroja, doporučenie ďalšieho postupu, trendová analýza)

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
 • Kde nás nájdete?
 • Sídlo a fakturačná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  Cukrova 14
  811 08 Bratislava

  Kontaktná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  BBC 3, Prievozská 6
  811 09 Bratislava

AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a upratovacie služby pre región PRAHA a región JUH
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčným právom
 • Správa viac ako 150 pobočiek
 • Komerční banka, a.s. vypísala výberové konanie na nového dodávateľa služieb facility managementu a upratovacích služieb z dôvodu uplynutia doby predchádzajúceho zmluvného obdobia.
 • Je tu niekoľko hlavných dôvodov pre úspech spoločnosti OKIN vo výberovom konaní:
 • Dobré podmienky pri poskytovaní služieb
 • Ponúka skutočne inovatívneho riešenia v porovnaní s ostatnými účastníkmi.
 • Dlhodobý vzťah na všetkých úrovniach
 • Schopnosť OKIN ponúkať špeciálne riešenia na mieru spĺňa očakávanie klienta týkajúce sa organizačnej štruktúry, riadenia služby, atď.

Služby facility managementu

 • Služby pre zabezpečenie komplexnej správy: technická správa budov, správa revízií, odborných prehliadok a technickej dokumentácie, správa Pasportov budov, zabezpečenie opráv a úprav, havarijná služba, PO a BOZP, administratívne činnosti podporujúce bankový prevádzku atď.

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Dodávky a doplňovanie hygienických prostriedkov
Mondelez (BG)
 • Dva výrobné závody – káva a čokoláda
 • 800 zamestnancov
 • 30.000 metrov štvorcových
 • Spolupráca s OKIN FACILITY od februári 2010
 • Malá zmluva pre upratovacie služby vo výrobni kávy byla časom rozšírená a v súčasnej dobe máme IFM zmluvu, ktorá vyprší v roku 2017
 • Hodnotenie kvality je zaistené SLA & KPI
 • Mondelez mal niekoľko dodávateľov pre rôzne FM služieb (cca 30) + osoby samostatne zárobkovo činné
 • Príliš mnoho ľudských zdrojov bolo pridelených na správu všetkých súvisiacich FM služieb
 • Postupné začlenenie nových služieb (s finančným prínosom pre klienta);
 • Na základe IFM riešenie Mondelez znížil počet zodpovedných osôb na svojej strane;
 • OKIN predstavil IFM možnosti v Mondelez továrňach v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zariadení
 • Bezpečnostné služby
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Odpadový manažment
 • Bielizňové služby
 • Zabezpečovanie služby- od augusta 2015
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Interná pošta – od augusta 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerčné objekty
 • 6 objektov Stop Shop
 • 31 942 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy
 • 55 605 metrov štvorcových parkovisko a zelene
 • OKIN FACILITY začal 1.1.2013
 • Zmluva na 3 roky s možnosťou predĺžiť
 • Hodnotenie kvality je zabezpečovaná SLA
 • Žiadne požiadavky pre inventúrne systém
 • Žiadny systém pre záznamové zariadenie u jednotlivých objektov
 • OKIN predstavil IFM rozsah
 • Úspešne poradenstvo pri ošetrení zelene
 • OKIN predstavil PSI, Helpdesk
 • Rozšírenie počtu objektov po výberovom konaní
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Technická správa budov a zariadení
 • Energetický management, diaľkové monitoring spotreby
 • Odpadové hospodárstvo, environmentálne služby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Bezpečnostné služby vrátane vzdialeného riadenia dispečerom
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finančná inštitúcia (PL)
 • Celosvetovo vedúca spoločnosť v bankovom segmente
 • Medzinárodná zmluva cez ECS a CBRE
 • Obsiahly upratovanie, denná služba, starostlivosť o zeleň
 • 4 kancelárie vo Vroclavi a 1 vo Varšave
 • Cez 2000 zamestnancov
 • 35.000 metrov štvorcových
 • OKIN FACILITY začal od 1. januára 2015
 • 55 zamestnancov OKIN
 • Klient si nebol vedomý existujúcich prestupov luxusnejších FM spoločností
 • Každá z 5 kancelárií riadená samostatne bez interakcie & synergia
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služieb
 • Miestny poskytovateľ služieb s nedostatočným čistiacim procesom
 • Nesprávne pracovné zmluvy vyhýbajúci sa zákonným zrážkam
 • Nedostatok projektového vedenia
 • Prezentácia riešenia uplatňujú normy Okin zlúčené s požadovanými postupmi
 • Nepretržitá analýza
 • Konštrukcia projektovej organizačnej štruktúry a komunikačný model umožňuje správne postupy riadenia
 • Prechod projektu a aplikácie procesov
 • Dôkladné riešení každej aktivity
 • Komplexná správa všetkých miest
 • Zníženie celkového počtu FTE umožňujúce nám zvyšovaní platov pracovníkov v upratovaní
 • Motivácie a zvýšenie produktivity vo všetkých oblastiach služieb::
  • Upratovanie kancelárií
  • denná služba
  • Čistenie okien a hĺbkové čistenie
  • Odpadový manažment (bežné aj dôverné materiály)
  • Správa zelene
  • Ďalší technická údržba