OKIN Facility SK

DRIVE! – Project DRIVE!

View More

OKIN Facility Has DRIVE!

Internal advanced real-time task management system

Work With Us

Aplikácia DRIVE!

OKIN FACILITY sa zameriava na riadený nárast produktivity práce na všetkých technických projektoch, ktoré v Európe máme. Aplikácia, ktorá nám umožňuje sledovať a riadiť všetky technické činnosti, sa nazýva DRIVE!. Najskôr sa vykoná podrobná pasportizácia objektov a ich technických zaridení a potom sa do systému zaznamenajú všetky súvisiace preventívne činnosti.

Ostatné ad-hoc požiadavky sa riešia cez náš interný Help Desk systém, ktorý je taktiež súčasťou aplikácie Drive! Softvér pre projekt DRIVE! bol špeciálne vyvinutý pre potreby spoločnosti OKIN FACILITY, na základe jej dlhoročných skúseností v oblasti správy nehnuteľností.

Viac správ

DRIVE! – Project DRIVE!

View More

OKIN Facility Has DRIVE!

Internal advanced real-time task management system

Work With Us

DRIVE! – Download Buttons

Facebook LinkdIn Email