OKIN Facility SK

Príspevok blogu

OKIN FACILITY sa zlúčil so OKIN CLEANING a OKIN SECURITY CZ

OKIN FACILITY, a.s. oznamuje, že od 1. januára 2020 sa zlúčil so svojimi dvoma bývalými dcérskymi spoločnosťami OKIN CLEANING, s.r.o. a OKIN SECURITY CZ, s.r.o.

V tento deň sa OKIN FACILITY, a.s. stal právnym nástupcom OKIN CLEANING, s.r.o. a OKIN SECURITY CZ, s.r.o. a všetok ich majetok bol transformovaný na nástupnícku spoločnosť.“

Viac správ

Facebook LinkdIn Email