OKIN Facility SK

Administrative Services

Administratívne služby

Všetky činnosti v tejto oblasti sa vykonávajú s cieľom zlepšiť imidž našich klientov. Riadne poskytovanie všetkých administratívnych činností je predpokladom úspešného podnikania.

Prínosy:

  • Vždy dokonalý zástup – vaša recepcia alebo podateľňa nikdy nezostane bez zaškolenej obsluhy. Z nášho tímu osvedčených a zaškolených brigádnikov vám kedykoľvek pošleme kvalitný zástup za chorobu, dovolenku alebo neplatené voľno.
  • Kostýmy na mieru – našu recepčnú štandardne obliekame do reprezentatívneho odevu.
  • Dokonalé vystupovanie – všetky nami dodávané administratívne pozície absolvujú školenie komunikácie a vystupovania. Našich pracovníkov náhodne kontrolujeme minimálne dvakrát ročne „mystery guest“ návštevou.

Viac správ

Administrative Services

Facebook LinkdIn Email