OKIN Facility SK

Security Services

Bezpečnostné služby

Cieľom spoločnosti OKIN FACILITY je chrániť nie len majetok našich klientov, ale aj informácie, ktoré nám poskytujú. Zabezpečujeme ochranu údajov, informácií a informačných systémov. Naše služby prispôsobujeme súčasným hrozbám, čím optimalizujeme všetky súvisiace náklady.

Prínosy:

  • Chránime majetok zákazníka, život a zdravie pracovníkov zákazníka.
  • Zabezpečíme ochranu informácií, dát a informačných systémov.
  • Služby prispôsobujeme aktuálnym hrozbám, čím optimalizujeme náklady.
  • Školíme personál zákazníkov v potrebných oblastiach bezpečnosti.

Viac správ

Security Services

Facebook LinkdIn Email