OKIN Facility SK

Energy Services

Energetické služby

Naši špecialisti dokážu značne znížiť spotrebu energie na projektoch, kde pôsobíme. OKIN FACILITY aktívne hľadá príležitosti na dosiahnutie úspor všetkých prevádzkových nákladov.

Prínosy:

  • Výrazne znížime spotrebu a platby za energie.
  • Aktívne hľadáme úspory v prevádzke.
  • Vďaka preventívnemu meraniu a diaľkovému monitoringu vylúčime neplánované odstávky.

Viac správ

Energy Services

Facebook LinkdIn Email