OKIN Facility SK

Commercial Buildings

Komerčné objekty

OKIN FACILITY poskytuje komplexné služby pre komerčné objekty s viacerými nájomníkmi. Kvalitu služieb zaručujú dlhodobé skúsenosti, ktoré máme z každodennej prevádzky takýchto budov na území strednej a východnej Európy. Rozsiahle portfólio klientov v tejto oblasti nám umožňuje vytvoriť presný, na mieru definovaný plán údržby takýchto budov.

Zahrnuté služby:

  • Technické služby
  • Upratovacie služby
  • Bezpečnostné služby
  • Administratívne služby

Viac správ

Commercial Buildings

Facebook LinkdIn Email