OKIN Facility SK

Logistic Areas

Logistické areály

Spoločnosť OKIN FACILITY poskytuje služby správy nehnuteľností pre logistické areály po celej strednej a východnej Európe. Všetky činnosti prebiehajú v súlade s potrebami klientov v tejto oblasti. Špecifické prostredie v takýchto objektoch si vyžaduje individuálny prístup, týkajúci sa všetkých podporných služieb.

Zahrnuté služby:

  • Technické služby
  • Upratovacie služby
  • Bezpečnostné služby
  • Administratívne služby

Viac správ

Logistic Areas

Facebook LinkdIn Email