OKIN Facility SK

Mobilná údržba

OKIN FACILITY garantuje flexibiltu a rýchle reakcie. Koncepcia mobilnej údržby a nepretržitej núdzovej linky umožňuje našim klientom efektívnejšie plánovanie zdrojov.

Prínosy:

  • Znižujeme zdrojové náklady zákazníkov (čas, materiál, investície).
  • Mobilná údržba a havarijná linka v režime 24/7.
  • Umožňujeme zákazníkom prehľadne plánovať náklady.

Viac správ

Facebook LinkdIn Email