OKIN Facility SK

Industrial Facilities

Priemyselné závody, továrne

OKIN FACILITY je jedným z popredných poskytovateľov služieb správy nehnuteľností pre výrobné závody a továrne na území strednej a východnej Európy. Máme široké portfólio priemyselných klientov z rôznych sektorov, čo nám umožňuje vytvoriť konzistentný prístup a poskytovať výnimočnú kvalitu pri správe takýchto objektov.

Zahrnuté služby:

  • Technické služby
  • Upratovacie služby
  • Bezpečnostné služby
  • Administratívne služby

Viac správ

Industrial Facilities

Facebook LinkdIn Email