OKIN Facility SK

Revision / Legal Inspection

Revízie / Odborné prehliadky / Odborné skúšky / Úradné skúšky

V tejto oblasti poskytuje OKIN FACILITY komplexnú legislatívnu podporu, samotný výkon revízií, prehliadok a skúšok ako aj neobmedzenú správu technických zariadení. Pre vyhradené technické zariadenia sme pripravili program odborného vzdelávania našich zamestnancov. OKIN FACILITY v tejto oblasti taktiež zastupuje svojich klientov pred štátnymi inštitúciami.

Prínosy:

  • Profesionálne technické audity.
  • Komplexná legislatívna podpora a servis vrátane tvorby prevádzkovej dokumentácie.
  • Revízia a správa technických zariadení bez obmedzenia.
  • Odborný program školenia obslúh všetkých vyhradených technických zariadení.
  • Výkon osoby zodpovednej za vyhradené technické zariadenia.
  • Prevzatie zodpovednosti za prevádzku vyhradených technických zariadení.
  • Zastupujeme prevádzkovateľa VTZ pred orgánmi štátnej správy
    (NIP, ŠPD, SOI a pod.).
  • Certifikácia vyhlásenia o zhode „CE“.

Viac správ

Revision / Legal Inspection

Facebook LinkdIn Email