OKIN Facility SK

Production & Maintenance Services

Služby výroby a údržby

Spájame skúsenosti s najnovšími technológiami a to nám umožňuje poskytovať špecializované služby pre rôzne výrobné závody. Spoločnosť je lídrom v tomto segmente v strednej a východnej Európe.

Prínosy:

  • Špecializované služby i pracovníkov dodávame podľa potreby i v nepravidelných intervaloch.
  • Nemusíte zamestnávať špecialistov po celý rok.
  • Priebežne predkladáme návrhy inovácií a nových technologických postupov, ktoré by mohli nájsť uplatnenie vo vašej výrobe.

Viac správ

Production & Maintenance Services

Facebook LinkdIn Email