OKIN Facility SK

Technical Services

Technické služby

OKIN FACILITY riadi všetky procesy, zhromažďuje údaje a plánuje efektívne fungovanie všetkých technických prevádzok svojich zákazníkov. Transparentne sledujeme všetky súvisiace náklady, požiadavky a splnené úlohy. Všetky procesy sa modernizujú za účelom zníženia súvisiacich nákladov. Poskytujeme služby systémom nepretržitej “mobilnej údržby”. Riziko neočakávaných výpadkov sa minimalizuje. Ponúkame výhody centralizovaného nákupu, ktorým sa znižujú náklady na materiály a služby.

Prínosy:

  • Riadime procesy, zbierame dáta a plánujeme činnosti.
  • Transparentne sledujeme náklady, požiadavky a vykonané úkony.
  • Zefektívňujeme procesy a znižujeme súčasné náklady.
  • Zabezpečujeme služby systémom „mobilná údržba“ (zníženie zdrojových nákladov, služba 24/7).
  • Znižujeme riziká nečakaných výpadkov.
  • Ponúkame výhody centralizovaného nákupu – znižujeme náklady na materiál i služby.

Viac správ

Technical Services

Facebook LinkdIn Email