OKIN Facility SK

Príspevok blogu

Sme s vami

Ruské jednotky vtrhli na Ukrajinu a v OKINu máme veľa ukrajinských spolupracovníkov v rámci našej miestnej pobočky, ako aj v iných lokalitách a podnikoch spoločnosti. Chceme vyjadriť našu úprimnú podporu a solidaritu všetkým našim ukrajinským kolegom, ich rodinám a ich blízkym.  Našim cieľom nie je viesť politické debaty, ale ukázať, že sme tu pre kolegov, ktorí sa zrazu ocitli v nepredstaviteľnej situácii vojny.

Sme s vami.

Facebook LinkdIn Email