Administratívne služby

Administrativní služby

Motto: Prívetivá, sympatická a profesionálna recepčná alebo asistentka – to je 50% dobrého dojmu pre vás aj pre vašich návštevníkov. Sme si toho vedomí!

Prístup
Vždy dokonalý zástup – vaša recepcia alebo podateľňa nikdy nezostane bez zaškolenej obsluhy. Z nášho tímu osvedčených a zaškolených brigádnikov vám kedykoľvek pošleme kvalitný zástup za chorobu, dovolenku alebo neplatené voľno.
Kostýmy na mieru
– našu recepčnú štandardne obliekame do reprezentatívneho odevu.
Dokonalé vystupovanie
– všetky nami dodávané administratívne pozície absolvujú školenie komunikácie a vystupovania. Našich pracovníkov náhodne kontrolujeme minimálne dvakrát ročne „mystery guest“ návštevou.

Prevádzka recepcie (3 úrovne kvality pracovníkov)

 • A štandard – top priestory (kvalita špičkovej letušky)
  – perfektná AJ
  – znalosť MS OFFICE
  – komunikatívnosť
  – kultivovanosť
  – príjemný vzhľad
  – jednotný kostým, blúzka, korporátne doplnky
 • B štandard – vstupná recepcia
  – komunikatívna AJ
  – znalosť MS OFFICE
  – spoľahlivosť
  – príjemný vzhľad a vystupovanie
  – oblečenie podľa požiadavky z vlastného šatníka
 • C štandard – vrátnice, vjazdy
  – základné použitie nutných fráz v AJ
  – užívateľská znalosť PC
  – spoľahlivosť

Poštové služby

 • obeh dennej pošty
 • prevádzka podateľne
 • zabezpečenie internej, kuriérskej pošty

Služby autoprevádzky

 • sledovanie termínu a koordinácia garančných, servisných a technických prehliadok
 • zabezpečenie umývania a interiérového čistenia
 • drobná údržba (kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín)
 • prezutie a uskladnenie pneu
 • zabezpečenie diaľničných známok
 • príprava podkladu pre zabezpečenie riešenia poistnej udalosti
 • párovanie dokladu za PHM s knihou jázd
 • rozúčtovanie dokladu na nákladové stredisko klienta
 • spracovanie podkladu pre zrážky za súkromné kilometre a ich odovzdanie učtárni
 • obsluha rezervačného systému referenčných automobilov pre oprávnené osoby klienta
 • vyhodnocovanie nákladu (využitie prevádzkovaných áut podľa jednotlivých útvarov klienta)

Služby archívu a registratúry

 • zabezpečenie chodu firemnej spisovne (správa priestoru spisovne, ukladanie archivačných jednotiek, správa elektronickej evidencie, evidencia skartačných lehôt, zabezpečenie fyzickej skartácie)

Správa zasadacích miestností

 • profesionálna obsluha v zasadacích miestnostiach (príprava nápojov a občerstvenia, distribúcia objednaného občerstvenia, zber úrody riadu a jeho umývanie)
 • obsluha rezervačných systémov pre správu zasadacích miestností (Rezervácia, registrácia hosťa, objednávky konferenčných materiálov)
 • správa a zabezpečenie vybavenia (audio-video, dataprojektory, tabule, flipcharty apod.)
 • správa skladu (objednávky zásob pre kuchynky, monitoring spotreby potravín a nápojov)

Kľúčové a kartové hospodárstvo

 • kľúčové hospodárstvo (správa kľúčového systému, výdaj a správa kľúčov, administrácia odovzdávania kľúčov, objednávky nových kľúčov, generálny kľúč)
 • kartové hospodárstvo (objednávky a výdaj vstupných kariet, zabezpečenie vstupných povolení, odovzdávanie kariet na základe protokolu a ich spätné odpísanie po vrátení, sledovanie prepadnutých platností vstupu, administrácia pokút za stratené karty)

Správa a inventarizácia majetku

 • správa majetku (vedenie účtovnej evidencie majetku, spracovanie prevodiek o presune, predaji a odpisu majetku, nákup a objednávky nových kusov majetku, správa databáz umeleckých diel, zabezpečenie inventarizačných štítkov, identifikácia majetku štítkami)
 • inventarizácia majetku (personálne zabezpečenie inventarizačných komisií, zabezpečenie čítačiek i potrebného SW, vykonanie fyzických inventarizácií, načítanie štítku majetku, spracovanie listinnej i elektronickej verzie súpisu, vytvorenie inventarizačných protokolov, zabezpečenie dohľadávok nenájdeného majetku, párovanie prebytku s mankami)

Tlačové a kopírovacie služby

 • správa dokumentov (tlač a kopírovanie, laminovanie, väzba, skenovanie dokumentu a ukladanie do elektronického archívu, ručné skartovanie dokumentu)
 • správa tlačových a kopírovacích strojov (doplňovanie tonera a papiera, pravidelná údržba, objednávky materiálov, servisných prehliadok a opráv kopírovacích strojov, výber a nákup vhodných strojov)

Manažment zásobovania

 • zabezpečenie obehu uskladnených komodít (sklady občerstvenia pre zasadacie miestnosti, sklady hygienického materiálu, zásoby kancelárskych potrieb, sklady náhradných dielov a pod.)
 • prevádzkovanie skladu klienta (SW systém skladového hospodárstva klienta či OKIN, administratíva príjmu a expedície tovaru, fyzická manipulácia s materiálom, hmotná zodpovednosť za majetok klienta)

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
 • Kde nás nájdete?
 • Sídlo a fakturačná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  Cukrova 14
  811 08 Bratislava

  Kontaktná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  BBC 3, Prievozská 6
  811 09 Bratislava

AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a upratovacie služby pre región PRAHA a región JUH
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčným právom
 • Správa viac ako 150 pobočiek
 • Komerční banka, a.s. vypísala výberové konanie na nového dodávateľa služieb facility managementu a upratovacích služieb z dôvodu uplynutia doby predchádzajúceho zmluvného obdobia.
 • Je tu niekoľko hlavných dôvodov pre úspech spoločnosti OKIN vo výberovom konaní:
 • Dobré podmienky pri poskytovaní služieb
 • Ponúka skutočne inovatívneho riešenia v porovnaní s ostatnými účastníkmi.
 • Dlhodobý vzťah na všetkých úrovniach
 • Schopnosť OKIN ponúkať špeciálne riešenia na mieru spĺňa očakávanie klienta týkajúce sa organizačnej štruktúry, riadenia služby, atď.

Služby facility managementu

 • Služby pre zabezpečenie komplexnej správy: technická správa budov, správa revízií, odborných prehliadok a technickej dokumentácie, správa Pasportov budov, zabezpečenie opráv a úprav, havarijná služba, PO a BOZP, administratívne činnosti podporujúce bankový prevádzku atď.

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Dodávky a doplňovanie hygienických prostriedkov
Mondelez (BG)
 • Dva výrobné závody – káva a čokoláda
 • 800 zamestnancov
 • 30.000 metrov štvorcových
 • Spolupráca s OKIN FACILITY od februári 2010
 • Malá zmluva pre upratovacie služby vo výrobni kávy byla časom rozšírená a v súčasnej dobe máme IFM zmluvu, ktorá vyprší v roku 2017
 • Hodnotenie kvality je zaistené SLA & KPI
 • Mondelez mal niekoľko dodávateľov pre rôzne FM služieb (cca 30) + osoby samostatne zárobkovo činné
 • Príliš mnoho ľudských zdrojov bolo pridelených na správu všetkých súvisiacich FM služieb
 • Postupné začlenenie nových služieb (s finančným prínosom pre klienta);
 • Na základe IFM riešenie Mondelez znížil počet zodpovedných osôb na svojej strane;
 • OKIN predstavil IFM možnosti v Mondelez továrňach v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zariadení
 • Bezpečnostné služby
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Odpadový manažment
 • Bielizňové služby
 • Zabezpečovanie služby- od augusta 2015
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Interná pošta – od augusta 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerčné objekty
 • 6 objektov Stop Shop
 • 31 942 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy
 • 55 605 metrov štvorcových parkovisko a zelene
 • OKIN FACILITY začal 1.1.2013
 • Zmluva na 3 roky s možnosťou predĺžiť
 • Hodnotenie kvality je zabezpečovaná SLA
 • Žiadne požiadavky pre inventúrne systém
 • Žiadny systém pre záznamové zariadenie u jednotlivých objektov
 • OKIN predstavil IFM rozsah
 • Úspešne poradenstvo pri ošetrení zelene
 • OKIN predstavil PSI, Helpdesk
 • Rozšírenie počtu objektov po výberovom konaní
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Technická správa budov a zariadení
 • Energetický management, diaľkové monitoring spotreby
 • Odpadové hospodárstvo, environmentálne služby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Bezpečnostné služby vrátane vzdialeného riadenia dispečerom
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finančná inštitúcia (PL)
 • Celosvetovo vedúca spoločnosť v bankovom segmente
 • Medzinárodná zmluva cez ECS a CBRE
 • Obsiahly upratovanie, denná služba, starostlivosť o zeleň
 • 4 kancelárie vo Vroclavi a 1 vo Varšave
 • Cez 2000 zamestnancov
 • 35.000 metrov štvorcových
 • OKIN FACILITY začal od 1. januára 2015
 • 55 zamestnancov OKIN
 • Klient si nebol vedomý existujúcich prestupov luxusnejších FM spoločností
 • Každá z 5 kancelárií riadená samostatne bez interakcie & synergia
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služieb
 • Miestny poskytovateľ služieb s nedostatočným čistiacim procesom
 • Nesprávne pracovné zmluvy vyhýbajúci sa zákonným zrážkam
 • Nedostatok projektového vedenia
 • Prezentácia riešenia uplatňujú normy Okin zlúčené s požadovanými postupmi
 • Nepretržitá analýza
 • Konštrukcia projektovej organizačnej štruktúry a komunikačný model umožňuje správne postupy riadenia
 • Prechod projektu a aplikácie procesov
 • Dôkladné riešení každej aktivity
 • Komplexná správa všetkých miest
 • Zníženie celkového počtu FTE umožňujúce nám zvyšovaní platov pracovníkov v upratovaní
 • Motivácie a zvýšenie produktivity vo všetkých oblastiach služieb::
  • Upratovanie kancelárií
  • denná služba
  • Čistenie okien a hĺbkové čistenie
  • Odpadový manažment (bežné aj dôverné materiály)
  • Správa zelene
  • Ďalší technická údržba