OKIN Facility SK

Novinky

Dobrý tím je pri digitalizácii absolútne kľúčový

Spočiatku totiž existovali len veľmi jednoduché helpdesky, ktoré reagovali iba na klientske požiadavky. Už vtedy sa síce tu a tam objavovali pokusy rozšíriť ich o sledovanie nákladov (a s tým súvisiacich schvaľovacích...

Facebook LinkdIn Email