OKIN Facility SK

O nás

OKIN FACILITY je nadnárodný poskytovateľ služieb v oblasti integrovanej správy nehnuteľností. Spoločnosť bola založená v roku 1993 a pôsobí v strednej a východnej Európe (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajina). OKIN Facility poskytuje širokú škálu technických a podporných služieb. Následne ich kvalitu sleduje pomocou inovatívnych, interne vytvorených softvérových programov a nástrojov IoT. Spoločnosť prevádzkuje svoj vlastný HelpDesk systém, ktorý jej umožňuje nepretržitú komunikáciu s klientmi. V oblasti technickej údržby vytvorila spoločnosť OKIN FACILITY vlastnú aplikáciu Drive!, ktorá umožňuje nepretržité sledovanie všetkých vykonávaných technických činností, a procedúr. OKIN FACILITY neustále zlepšuje kvalitu svojich služieb a ponúka zákazníkom svoje jedinečné know-how, ktoré získala vďaka dlhodobým skúsenostiam a členstvu v spoločenstve European Customer Synergy S.A.

Európske riešenie pre náročných klientov

Využívame výhody plynúce z nášho členstva v pan-európskom zväze poskytovateľov správy nehnuteľností – EC Synergy (viac než 133 000 zamestnancov v 38 krajinách). Vďaka tomu dokážeme zavádzať úspešné riešenia pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace v celej Európe.

Služby

Rozmanitosť služieb vychádza z vysokej odbornosti a profesionálneho prístupu. Neustále inovácie nám umožňujú poskytovať našim klientom najúčinnejšie a najpokrokovejšie riešenia.

Vďaka rozsiahlym vedomostiam o prostredí správy nehnuteľností a našim skúsenostiam z každodennej prevádzky, dokážeme našim klientom poskytovať ideálnu kombináciu podporných služieb urečených presne pre to odvetvie, v ktorom pôsobia. Poskytujeme služby pre výrobné spoločnosti, logistické areály, finančné inštitúcie, budovy s viacerými nájomníkmi, nákupné centrá, zdravotnícke inštitúcie, maloobchodné spoločnosti, atď.

Naše služby Pracuj s nami

Viac správ

Certificates – About Us

DRIVE! – About Us

View More

OKIN Facility Has DRIVE!

Internal advanced real-time task management system

View More

OKIN Jobs – About CZ

Volná Místa

Kariéra v OKIN Facility

Nahlědněte do pracovních možností v OKIN FACILITY.

Volná Místa
Facebook LinkdIn Email