OKIN Facility SK

Príspevok blogu

Náš prevádzkový systém DRIVE! v Tomorrow ‚s FM

DRIVE! – Inovatívny prevádzkový systém OKIN FACILITY – sa dostal na stránky medzinárodného periodika Tomorrow ‚s Facilities Manažment. Viac sa dozviete v samotnom článku.

Facebook LinkdIn Email