OKIN Facility SK

Network Clients

Sieťoví klienti

Klienti so sieťovou štruktúrou (napr. finančné inštitúcie, poskytovatelia telekomunikačných služieb, dodávatelia energií) si vyžadujú špecifický prístup v rámci poskytovania služieb facility managementu. Rozsiahle portfólio takýchto klientov v strednej a východnej Európe je základom pre vytvorenie komplexného riešenia, ktoré pomáha našim zákazníkom dosahovať ich dlhodobé strategické ciele.

Zahrnuté služby:

  • Technické služby
  • Upratovacie služby
  • Bezpečnostné služby
  • Administratívne služby

Viac správ

Network Clients

Facebook LinkdIn Email